Centara Grand Island

รหัสสินค้า : Centara Grand Island

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ราคาเริ่มต้นเพียง 36,000บาท/ท่าน

ราคาพิเศษนี้รวม:

 • ค่าที่พัก
 • เครื่องบินน้ำเข้ารีสอร์ท (SEAPLANE) รับส่ง รีสอร์ท-สนามบิน-รีสอร์ท
 • รวมค่าอาหารเช้าพร้อมแชมเปญ กลางวัน เย็น ทุกมื้อ รวมทั้งเครื่องดื่ม และ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่น เหล้า เบียร์ ไวน์ ในบาร์เครื่องดื่มในเวลาที่กำหนดโดยประมาณ 10.00 น. – 24.00 น./ Ultimate All Inclusive Meal Plan: including alcoholic & non-alcoholic drink
 • ฟรี กิจกรรมท่องเที่ยวและสันทนาการ ดังนี้ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และกำหนดการของรีสอร์ท ต้องทำการจองล่วงหน้า)

– “Whale Shark Trip” ทัวร์ล่องเรือชมฉลามวาฬ

– “Snorkelling Trip” ทัวร์ล่องเรือดำน้ำตื้นชมปะการัง

– “Local Island” ทัวร์ล่องเรือไปเที่ยวเกาะคนพื้นเมือง

– “Sunset Fishing” ทัวร์ตกปลายามเย็น

– “Sunset Cruise” ทัวร์ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก

 • Spa Credit 100 USD ต่อท่าน / ต่อการเข้าพัก

ราคานี้ไม่รวม: ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

ราคานี้เป็นราคาต่อท่าน เข้าพัก 2 ท่านต่อห้อง

ราคา


36,000.00 ฿

ราคารวม 36,000.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ที่ตั้ง Ari Atoll

การเดินทางเข้าที่พัก: Seaplane 25 นาที

รีสอร์ท 5 ดาว บริเวณรอบเกาะมีปะการังและปลาเยอะโดยรอบของรีสอร์ท

อาหารและเครื่องดื่มเป็นแบบ All inclusive ราคาคุ้มค่า มีทริปล่องเรือรวมในแพ็กเกจให้ 5 รายการ

พร้อมบริการสปาฟรี สำหรับผู้ใหญ่ ห้อง Sunset Ocean Pool Villa มีสระน้ำที่ระเบียงห้อง

Information

เงื่อนไขในการใช้บริการ

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าที่พัก
 • เครื่องบินน้ำเข้ารีสอร์ท (SEAPLANE) รับส่ง รีสอร์ท-สนามบิน-รีสอร์ท
 • ค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 • Maldives GST tax 12%, Service charge 10%, Green tax 6 USD./ท่าน/คืน
 • รวมค่าอาหารเช้าพร้อมแชมเปญ กลางวัน เย็น ทุกมื้อ รวมทั้งเครื่องดื่มและ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่น เหล้า เบียร์ ไวน์ในบาร์เครื่องดื่มในเวลาที่กำหนดโดยประมาณ 10.00 น. – 24.00 น./ Ultimate All Inclusive Meal Plan: including alcoholic & non-alcoholic drink
 • ฟรี กิจกรรมท่องเที่ยวและสันทนาการ ดังนี้ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และกำหนดการของรีสอร์ท ควรจองกับแผนกต้อนรับเมื่อเข้าพัก)
  – “Whale Shark Trip” ทัวร์ล่องเรือชมฉลามวาฬ (เดินทางตั้งแต่ 1 พ.ค. 2020 ไม่รวมทัวร์ฉลามวาฬ)
  – “Snorkelling Trip” ทัวร์ล่องเรือดำน้ำตื้นชมปะการัง
  – “Local Island” ทัวร์ล่องเรือไปเที่ยวเกาะคนพื้นเมือง
  – “Sunset Fishing” ทัวร์ตกปลายามเย็น
  – “Sunset Cruise” ทัวร์ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก
 • ฟรี เครื่องเล่นทางน้ำที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ทุกชนิด
 • บริการอุปกรณ์ดำน้ำตื้นฟรี
 • Spa Credit 100 USD ต่อท่าน / ต่อการเข้าพัก

*สปาให้บริการสำหรับผู้ใหญ่ อายุ 18 ปีขึ้นไปและควรสำรองเมื่อเข้าเช็คอิน

 • Free Wi fi ในบริเวณที่พัก

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ-มัลดีฟส์
 • ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยวค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในกรณีต้องการออกใบกำกับภาษี
 • ทิปไกด์ท้องถิ่น ตามความพึงพอใจในบริการของทุกท่าน

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • ชำระ 50 % ของยอดเต็ม ณ วันที่ทำการจอง
 • ชำระส่วนที่เหลืออีก 50 % ก่อนเดินทาง 30 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกการจองมากกว่า 45 วันก่อนเดินทาง คืนเงินเต็มจำนวน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 31-45 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน ของราคาทัวร์ทั้งหมด

 

 รับส่วนลดพิเศษ 

เมื่อจองผ่าน LINE Official Account